Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
102 lượt xem

[LỜI GIẢI] 60 years ago the idea of disabled people doing sports was he – Tự Học 365

Bạn đang quan tâm đến [LỜI GIẢI] 60 years ago the idea of disabled people doing sports was he – Tự Học 365 phải không? Nào hãy cùng BNOK.VN đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO [LỜI GIẢI] 60 years ago the idea of disabled people doing sports was he – Tự Học 365 tại đây.

Read the passage carefully, then choose the correct answer.60 years ago the idea of disabled people doing sports was heard of. But when the annual games for the disabled were started at Stoke Mandeville, England in 1948 by Sit Ludwid Guttmann, the situation began to bnok.vn Ludwig Guttmann, who had been driven to England in 1939 from Nazi Germany, had been asked by British Government to set up an injury center at Stoke Mandeville near London. His ideas about treating injuries included sport for the bnok.vn the first games just two teams of injured soldiers took part. The next year, 1949, five teams took part. From those beginnings, things have developed fast. Teams now come from abroad to Stoke Mandeville every year. In 1960 the first Olympics for the disabled were held in Rome, in the same place as the normal Olympic Games. Now every four years the Olympic Games for the disabled are held, if possible, in the same place as the normal Olympic Games, although they are organized separately. In other years Games for the Disabled are still held at Stoke Mandeville. In 1984 wheelchair Olympic Games, 1064 wheelchair athletes from about 40 countries took part. Unfortunately, they were held at Stoke Mandeville and not in Los Angeles, along with the other bnok.vn Games, have been a great success in promoting international friendship and understanding, and proving that being disabled does not mean you can’t enjoy sport. One small source of disappointment for those who organize and take part in the games, however, has been the unwillingness of the International Olympic Committee to include disabled events at the Olympic Games for the able-bodied. Perhaps a few more years are still needed to convince those fortunate enough not to be disabled that their disabled fellow athletes should not be excluded.

Câu 1: How long was the first games for the disabled held after Sir Ludwig Guttmann arrived in London?

Bạn đang xem: 60 years ago the idea of disabled

A. 9 years

B. 10 years

C. 19 years

D. 21 years

Câu 2: Which of the following is not mentioned as the place where the Olympic Games for the disabled were held?

A. England

B. Rome

C. Stoke Mandeville

D. Los Angeles

Câu 3: Which of the following statements is not true?

A. Sir Ludwig Guttmann was an early organizer of the games for the disabled.

B. Sir Ludwig Guttmann was an injured soldier.

C. Sir Ludwig Guttmann was from Germany.

D. Sir Ludwig Guttmann was welcomed by the British government.

Câu 4: From the passage, we may conclude that ______.

A. the Olympic Games for the disabled are always held at the same time and in the same place as the normal Olympic Games.

B. The disabled athletes are able to compete in the normal Olympic Games.

C. The writer is in favour of holding the games for the disabled

D. The writer is against holding the games for the disabled

Câu 5: What is the main idea of the reading passage?

A. Sir Ludwig Guttmann

B. Treating the disabled by playing sports

C. Organising the Olympic Games for the disabled

D. The history of the Olympic Games for the disabled

Đến đây bài viết về [LỜI GIẢI] 60 years ago the idea of disabled people doing sports was he – Tự Học 365 đã kết thúc. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website BNOK.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Thông báo chính thức: BNOK.VN - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: [email protected] để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.