9 nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với giáo dục Mầm non

Ngày 26/8/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3676/BGDĐT-GDMN về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục Mầm non. Theo đó, sẽ có 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021 – 2022, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Nhiệm vụ năm học

Nhiệm vụ năm học

9 nhiệm vụ năm 2021 – 2022 đối với giáo dục Mầm non

  1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
  2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục.
  3. Rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp; tăng cường cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
  4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 05 tuổi; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở những nơi đủ điều kiện.
  5. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
  6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
  7. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với GDMN.
  8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.
  9. Triển khai hiệu quả công tác thống kê, báo cáo về GDMN.

Đặc biệt, hỗ trợ giáo viên khó khăn, tránh để xảy ra tình trạng giáo viên Mầm non nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể.

Xem thêm  Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng, danh nhân nước ta

Bạn đang xem: 9 nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với giáo dục Mầm non

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Hướng dẫn giáo viên

Viết một bình luận