Bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời câu hỏi Nghĩa của từ, soạn bài Tổng kết về từ vựng ngắn gọn nhất giúp các em ôn tập tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Cách giải thích nào trong hai cách giải thích sau là đúng ? Vì sao ?

Bạn đang xem: Bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Độ lượng là:

a) đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

b) rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

Trả lời bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

Cách trình bày 1

– Cách giải thích (b) là đúng.

– Cách giải thích (a) dùng ngữ danh từ “đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ” giải thích cho tính từ “độ lượng” là sai.

Cách trình bày 2

– (a) là cụm danh từ, không thể lấy một cụm danh từ để giải thích cho một tính từ (độ lượng).

– (b) là cách giải thích đúng là vì dùng các tính từ để giải thích cho một tính từ.

————

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do BNOK.VN tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Tổng kết về từ vựng trong chương trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Xem thêm  Bộ sách giáo khoa lớp 4 năm học 2021 – 2022 và bảng giá chi tiết

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 123 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Tổng kết về từ vựng

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận