Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
47 lượt xem

Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 20

Bạn đang quan tâm đến Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 20 phải không? Nào hãy cùng BNOK.VN đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 20 tại đây.

Bài tập Unit 20 lớp 3 Where’s Sapa? có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 20: Where’s Sa Pa? có đáp án được bnok.vn sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh tốt hơn. Bài tập gồm nhiều dạng câu hỏi, giúp các em củng cố kiến thức đã được học trong Bài 20 tiếng Anh lớp 3 chương trình thí điểm.

* Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 Where’s Sapa?

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 20

I. Listen and fill in the blank: (CD – 89 student’s book)

1. A: Is this (1) _________________ ? 2. A: (3) ____________ is Can Tho, Nam?

B: Yes, it is. B: It’s in (4) __________ Viet Nam.

A: It’s (2) ___________________.

3. A: (5) __________! This is Hue.

B: Where is it, Mai?

A: It’s in (6) ____________ Viet Nam. It’s (7) ___________ from here.

4. A: Here is (8) _________________.

B: Is Ha Long Bay (9) _________ Hai Phong?

A: (10) ___________________.

II. Look at the picture and fill in the blank:

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 20

III. Look at the picture and answer the questions:

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 20

1. Where is Ha Noi?

___________________

2. Where is Hue?

___________________

3. Where is Saigon?

___________________

4. Is Cu Chi near Saigon?

___________________

5. Where is Hoi An?

___________________

6. Is Hoi An near Hue?

___________________

IV. Read and write:

Hello. My name’s Phu. I am nine years old. There are three people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Phu Yen. It is in central Viet Nam. Phu Yen is between Binh Dinh and Khanh Hoa. It is very far from Ha Noi and Ho Chi Minh city. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. What is his name? ____________________________________

2. Is Phu Yen near Ha Noi? ____________________________________

3. How old is he? ____________________________________

4. Is Ho Chi Minh city near his place? ______________________________

5. How many people are there in his family? ___________________________

6. Are there mountains, rivers in his place? ____________________________________

7. Who are they? ____________________________________

8. Is it a bad place? ____________________________________

9. Where is Phu’s family? ____________________________________

10. Where is your place? ____________________________________

V. Write about your place:

1. What’s your name?

2. How old are you?

3. Where is your family?

4. Is it in north, central or south Viet Nam?

5. Are there mountains and trees in your place?

6. Is it beautiful?

VI. Odd one out.

1) A. North B. central C. south D. Sapa

2) A. from B. in C. is D. of

3) A. classroom B. bedroom C. kitchen D. living room

4) A. far B. near C. big D. how

5) A. She B. He C. You D. It

VII. Match the questions with the answers.

1. Where is Sapa?

a. It is in North Vietnam.

2. Where are you cycling?

b. It’s cloudy and windy.

3. What’s the weather like in Hanoi?

c. In the park.

4. What are they doing?

d. Yes, it is.

5. Is it sunny today?

e. They are flying kites

VIII. Choose the answer.

1. Is Hue……….. Da nang?- Yes, it is

A. far

B.near

C.new

D.out

2. …….. This a photo of Ha Long Bay ?

A. are

B. is

C. being

D. it

3. How many……….are there?

A. cloud

B. clouds

C. cloudy

D. cloudys

4 ………is that? – That is my father.

A. What

B. Who

C. How

D.It

5. Where is Ha Noi? It bnok.vn nam

A. North

B. central

C. south

D. from

IX. Rearrange the words to make sentences.

1. many / toys / how / you/ have/do ?

……………………………………………………………………………….

2. Ha Noi / ,Lan? / where/ is

………………………………………………………………………………………………

3. is / Ho Chi Minh city / south / Vietnam.

…………………………………………………………………………………………

4. he / three / cat / has/a/ and/ dogs.

…………………………………………………………………………………..

5. is / the / weather / today/ How/ ?

……………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

II. Look at the picture and fill in the blank:

1 – North;

2 – Central;

3 – South;

4 – Theater;

5 – Cinema;

6 – Water puppet;

7 – Hospital;

8 – Restaurant;

9 – Museum;

10 – Stadium;

III. Look at the picture and answer the questions:

1 – It is in the north Viet Nam.

2 – It is in the central Viet Nam.

3 – It is in the south Viet Nam.

4 – Yes, it is.

5 – It is in Quang Nam province.

6 – No, it isn’t.

IV. Read and write:

1 – His name is Phu.

2 – No, it isn’t.

3 – He is nine years old.

4 – No, it isn’t.

5 – There are three people in his family.

6 – Yes, there are.

7 – They are Phu’s father, Phu’s mother and Phu.

8 – No, it isn’t.

9 – They are in Phu Yen.

10 – It is Ha Noi.

V. Write about your place:

Gợi ý:

1 – My name is My Le.

2 – I am nine years old.

3 – My family is in Thai Binh province.

4 – It is in north Viet Nam.

5 – No, there isn’t any mountains in my place.

6 – Yes, it is.

VI. Odd one out.

1 – D. Sapa; 2 – C. is; 3 – A. classroom; 4 – D. how; 5 – C. You;

VII. Match the questions with the answers.

1 – a; 2 – c; 3 – b; 4 – e; 5 – d;

VIII. Choose the answer.

1 – B; 2 – B; 3 – B; 4 – B; 5 – A;

IX. Rearrange the words to make sentences.

1 – How many toys do you have?

2 – Where is Ha Noi, Lan?

3 – Ho Chi Minh is South Vietnam.

4 – He has a cat and three dogs.

5 – How is the weather today?

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 mới Unit 20: Where is Sa Pa? có đáp án, mời các em tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên bnok.vn để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3…

Đến đây bài viết về Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 20 đã kết thúc. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website BNOK.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Thông báo chính thức: BNOK.VN - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: [email protected] để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.