Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
36 lượt xem

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

Nhằm đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, BNOK.VN xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh.

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm chắc nội dung ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

1. _____their work, they went home.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

a. Finishing

b. Having finished

c. Had finished

d. Finished

2. The girl_____ behind you is naughty.

a. stands

b. stood

c. is standing

d. standing

3. _____ their farm work, the farmers returned home.

a. Finishing

b. Finish

c. Having finished

d. Being finished

4. _____by the visitor, the clavichord could not be used.

a. Broken

b. Break

c. Breaking

d. Broke

5. After_____ dinner, I watches television.

a. eat

b. eating

c. eaten

d. ate

6. When_____ in international trade, letters of credit are convenient.

a. used

b. are used

c. using

d. they used

7. She swam to the shore_____ the night in the water.

a. having pent

b. having spending

c. when spending

d. had spent

8. I believe here is somebody_____ on the door.

a. to knock

b. knock

c. knocked

d. knocking

9. The lady_____ in blue is her aunt.

Xem thêm  Tên hay cho con gái sinh mùa hè thông minh, nhanh nhẹn

a. dressed

b. dressing

c. is dressing

d. in dress

10. _____ from what you say, you are innocent.

a. To judge

b. Judging

c. Judge

d. To be judged

11. _____ you to the job, he felt calm.

a. Appointed

b. Appoint

c. Having appointed

d. To appoint

12. _____ so much, the doll is still on the shelf.

a. Cost

b. Costs

c. To cost

d. Costing

13. _____ at by everyone, he was disappointed.

a. laughed

b. Laugh

c. Laughing

d. In laugh

14. _____ anxious to please us, they told us all we wanted to know.

a. Be

b. To be

c. Being

d. In being

15. Weather_____, we will start tomorrow.

a. permits

b. will permit

c. is permitting

d. permitting

16. Dinner_____ over, they returned home.

a. being

b. be

c. is

d. was

17. Since_____ his new business, Bob has been working 16 hours a day.

a. open

b. opening

c. opened

d. of opening

18. After _____the fight, the police arrested two men and a woman.

a. stopping

b. stop

c. to stop

d. stopped

19. ____ one hand on the steering wheel, Ann opened a can of soda pop with her free hand.

a. To keep

b. Keep

c. In keeping

d. Keeping

20. When _____ to explain his mistake, the new employee cleared his throat nervously.

a. asking

b. asked

c. to be asked

d. to be asking

Đáp án

1b 2d 3c 4a 5b 6a 7a 8d 9a 10b
11c 12d 13a 14c 15d 16a 17b 18a 19d 20b
Xem thêm  Em đã chứng kiến cảnh bão lụt ở quê mình hoặc xem cảnh đó trên truyền hình, hãy tả lại trận bão lụt khủng khiếp đó

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Giáo Dục

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp

Test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.