Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
38 lượt xem

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2021 – 2022

Bạn đang quan tâm đến Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2021 – 2022 phải không? Nào hãy cùng BNOK.VN đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2021 – 2022 tại đây.

Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 2 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Anh có đáp án chi tiết, ma trận đề thu và file nghe.

Đây chính là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 10 ôn luyện và củng cố kiến thức đã học một cách nhanh chóng nhất. Thông qua 2 đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 10 môn Anh giúp các em củng cố lại những kiến thức đã được học của môn tiếng Anh và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 2 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi, mời các em cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10

SỞ GD & ĐT …………

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG THPT………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10

NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩn. 

Cấp độ
Tên chủ Đề (nội dung,Chương…)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Listening

Số câu : 10

Số điểm : 2,5

Tỷ lệ: 25%

Số câu : 5

Số điểm : 1,25

Số câu : 5

Số điểm : 1,25

Reading

Số câu: 15

Số điểm: 3,0

Tỷ lệ: 30%

Số câu: 15

Số điểm: 3

Writing

Số câu: 3

Số điểm: 2,5

Tỷ lệ: 25%

Số câu: 3

Số điểm: 2,5

Nội dung kiến thức cần đánh giá:

* Reading:

+-Part 1: Read the message & notice then choose the correct explanation

+-Part 2: Read the passage and choose the best word to fill in the blank

+-Part 3: Read a passage of about 240-270 words for general and specific

* Writing: Rewrite sentences using : + comparative and superative

+ conditional sentences

-Write an announcement

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh

ANSWERS for Listening and Reading parts:

1.

6. _____________________

11.

15.

19.

2.

7. _____________________

12.

16.

20.

3.

8. _____________________

13.

17.

21.

4.

9. _____________________

14.

18.

22.

5.

10. _____________________

II. LISTENING:(2.5p)

Part 1: Listen to Jan talking to Steve about getting a student travel card and choose the best answer.

FILE NGHE:

1.How is Steve going to go to London?

A. by bus

B. by car

C. by train

2. How much is a travel card?

A. £6

B.£16

C.£70

3. Jan will need……..

A. some cards

B. some photographs

C. some books

4. Photos in the photographer’s shop are….

A. cheaper

B. more expensive

C. old

5. For the travel card, Jan must take…….

A. a letter

B. her passport

C. her driving licence

Part 2: Listen to some information about a pop concert and fill in the gaps.

FILE NGHE:

Name of group: Red River

In London. From October 28th to …………………………… 2nd . (6)

Price of ticket: £ ……………………. (7).

Telephone numer: ……………. 0065. (8)

Between 10 a.m to ……………………… p.m. (9)

In ………………………………. Street. (10)

III. READING: (3.0 points)

Part 1: Read the message and notices and then, choose the correct explanation (1.0 point)

11.

Peter,

When you come back from school, remember to cook dinner. Phone me if you don’t bring the door key.

Susan

Why has Susan emailed Peter ?

A. to remind him to do something

B. to give him the door key

C. to let him know that she will cook dinner

12.

All meals HALF-PRICE

5-6 p.m

A. You pay more to eat at this time.

B. You don’t have to pay to eat at this time.

C. You pay less to eat at this time.

13.

Under 12s swimming course

Saturday 10 a.m

A. This is only for students

B. This is only for young people

C. This is only for adults

14.

YORK MUSEUM

Mon-Fri: £5

Sat- Sun: £2/ Students free

Students do not have to pay to go here

A. on Satudays

B. At weekends

C. everyday

Part 2: Read the passage and choose the best answer for each blank (1.0 point).

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was oficially opened 1960. It (15) ……….. 160 kilometers south west of Ha Noi spanning. Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces Cuc Phuong National Park contains over 200 square kilometers of rainforest. It attracts (16) ………… tourists and scientists. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Tourists come there to study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the (17) ….…. tree. Many come to see the work being done to protect endangered species. According, to scientists, there are about 2,000 different species (18) ……… and 450 species of fauna in the park.

15. A. is located B. is locating C. locates D. located

16. A. every B. both C. neither D. either

17. A. 1,000 year old B. 1,000 years C. 1,000-year-old D. 1,000-years-old

18. A. vegetation B. flowers C. trees D. flora

Part 3: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions(1.0 point)

THE WORLD CUP

World Cup is the most important competition in international football, and the world’s most representative team sport event. Organized by Federation International de Football Association (FIFA), the sport’s governing body; the World Cup is contested by men’s national football teams which are FIFA members. The World Cup is held every four years (except in times of war), but the elimination rounds of the competition (which narrows the field of as many as 197 teams down to the final 32 teams) take place over a three-year period, using regional elimination tournaments.

The “the final tournament” phrase (often called the “Finalists”) involves 32 national teams competing over a four-week period in a previously nominated host nation. Only seven nations have won the World Cup Finals. The most recent football World Cup was held in Germany between June 9 and July 10, 2006. The World Cup Finals is the most widely viewed and followed sporting event in the world. The final match of the 2006 World Cup was watched by more than one billion people.

19. Where was the 2006 World cup held?

A. United States

B. Germany

C. French

D. Brazil

20. How many national teams take part in the final tournament?

A. 52

B. 81

C. 197

D. 32

21. What does the “FIFA” mean?

A. Federation International Football Association.

B. Federation International de Football Associations.

C. Federation International de Football Association.

D. Federation Internation de Football Association.

22. Which countries have became the champion in the World Cup Finals?

A.West Germany, Argentina, England

B. Brazil and Italy

C. Uraguay and France

D. All are correct

IV. WRITING (2,5p)

Part 1: . Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

1. No student in the class is smaller than Jonathan.

Jonathan ………………………………………………………………………………………………………..

2. He didn’t learn hard so he couldn’t pass the exam.

If I had ……………………………………………………………………………………………………………

Part 2: . Write an announcement, using the cues given below

Announcer: The monitor of class 10A

Event: the musical performance of class 10A to raise fund for disadvantaged children

Place: Mac Dinh Chi school meeting hall

Time: 7.30, Saturday, 18th May

Ticket price: 20,000VND

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 10 môn Anh

I. LISTENING(2.5 points)

Part 1: (0.25 point for each correct answer)

1A

2.B

3.B

4.A

5. A

Part 2: (0.25 point for each correct answer)

November 7. 37 8. 283 9. 10 10. Trinity

II- READING ( 3.0 points)

* Part 1: (0.25 point for each correct answer)

11A

12C

13B

14B

* Part 2: (0.25 point for each correct answer)

15A

16B

17C

18D

* Part 3: (0.25 point for each correct answer)

19B

20D

21C

22D

III. WRITING:

* Part 1: (0.5 point for each correct answer)

Jonathan is the smallest (student) in the class. .

If he had learned hard, he could have passed the exam.

* Part 2: 1,5 điểm

– Nội dung : 0,75 điểm

– Sử dụng từ ngữ, câu chính xác: 0,5 điểm

– Đúng cấu trúc đoạn văn : 0,25 điểm

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 10

Xem thêm  Cường độ điện trường, Công thức tính Cường độ Điện trường, Đường sức điện và bài tập – Vật lý 11 bài 3

Đến đây bài viết về Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2021 – 2022 đã kết thúc. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website BNOK.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Thông báo chính thức: BNOK.VN - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@bnok.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.