Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
187 lượt xem

Communication and culture unit 2 lớp 11

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Communication and culture unit 2 lớp 11 hay nhất và đầy đủ nhất

Communication

1. Listen to Hung’s opinions about online friends. Answer the questions.

(Hãy nghe kiến của Hùng về những người bạn quen trên mạng, rồi trả lời câu hỏi.)

Communication and culture - trang 26 Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới</>

1. What can Hung learn from his online friends? Why?

(Hùng có thể học hỏi những gì từ bạn bè trực tuyến của mình? Tại sao?)

2. When can he contact these friends?

(Khi nào anh ấy có thể liên hệ với những người bạn này?)

3. Why can he save money?

(Tại sao anh ấy có thể tiết kiệm được tiền?)

4. What is the most important benefit of having online friends?

(Lợi ích quan trọng nhất của việc có bạn bè trực tuyến là gì?)

5. What does Hung dislike about online friendships?

(Hùng không thích gì về tình bạn trực tuyến?)

Phương pháp giải:

Audio script:

Well, there are many advantages of having online friends. First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles. Distance does not matter, as all I need is a computer. Second, I can contact them whenever I wish – as long as they are online, and I can the conversation easily when I have other things to do. What’s more. I can save a lot of money as there’ll be no dinners, parties or get-togethers. I don’t have to spend money on things like food and drinks or cinema tickets. Most importantly, I can quickly end a relationship when I don’t feel comfortable with the person anymore.

Xem thêm  Món Ăn Việt Nam Đa Dạng, Nhiều Màu Sắc Từ Truyền Thống Đến Hiện Đại

Dịch bài nghe:

Vâng, có rất nhiều lợi thế của việc có bạn bè trực tuyến. Thứ nhất, họ có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới, vì vậy tôi có thể tìm hiểu về các nền văn hoá và lối sống khác nhau. Khoảng cách không quan trọng, tất cả những gì tôi cần là một máy tính. Thứ hai, tôi có thể liên lạc với họ bất cứ khi nào tôi muốn – miễn là họ trực tuyến, và tôi có thể trò chuyện một cách dễ dàng trong khi tôi làm những việc khác. Hơn thế nữa. Tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vì sẽ không có bữa tối, bữa tiệc hay đi cùng nhau. Tôi không phải tiêu tiền vào những thứ như thức ăn, đồ uống hoặc vé xem phim. Quan trọng nhất là tôi có thể nhanh chóng kết thúc mối quan hệ khi tôi không cảm thấy thoải mái với người đó nữa.

Lời giải chi tiết:

1. Hung can have more knowledge of different cultures and lifestyles because his online friends come from different places around the world.

(Hùng có thể có thêm kiến thức về các nền văn hóa và lối sống khác nhau vì bạn bè trực tuyến của anh ấy đến từ các nơi khác nhau trên khắp thế giới.)

Thông tin: First, they can be anywhere in the world, so I can learn about different cultures and lifestyles.

2. He can contact his friends whenever he wants as long as they are online.

Xem thêm  Hướng dẫn cách mua hàng Nhật bãi trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam

(Anh ấy có thể liên lạc với bạn bè mình bất kể khi nào anh muốn miễn là họ trực tuyến.)

Thông tin: I can contact them whenever I wish – as long as they are online

3. Because he doesn’t have to spend money on dinners, parties, or cinema tickets.

(Vì anh ấy không phải tiêu tiền vào các bữa tối, tiệc tùng và vé xem phim.)

Thông tin: I can save a lot of money as there’ll be no dinners, parties or get-togethers…I don’t have to spend money on things like food and drinks or cinema tickets.

4. The most important benefit of having online friends is that he can end a relationship quickly.

(Lợi ích quan trọng nhất của việc có bạn trực tuyến là anh ấy có thể kết thúc một mối quan hệ một cách nhanh chóng.)

Thông tin: Most importantly, I can quickly end a relationship when I don’t feel comfortable with the person anymore.

5. Sometimes he doesn’t know for sure who these friends really are, as they may not use their real names.

(Đôi khi anh ấy không biết chắc những người bạn này thực sự là ai, vì họ có thể không sử dụng tên thật.)

Thông tin: The only thing I don’t like about this kind of friendship is that sometimes I don’t know for sure who they are. They may not use the real names and can post pictures of others.

Test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.