Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
15 lượt xem

Top 10+ nhựa bakelit có cấu trúc tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Dưới đây là danh sách Nhựa bakelit có cấu trúc hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

1 Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit là

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.87 (916 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án C. Nhựa bakelit và cao su lưu hóa có cấu trúc mạng lưới không gian. Aminlozo và xenlulozo: mạch không phân nhánh. Glicogen: mạch phân nhanh

2 Đáp án D Nhựa bakelit có cấu trúc mạng lưới không gian

 • Tác giả: colearn.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2021
 • Đánh giá: 4.6 (261 vote)
 • Tóm tắt: · Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là. A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Amilopectin. D. Nhựa bakelit

3 Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit?

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2021
 • Đánh giá: 4.41 (462 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Cao su lưu hóa có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit(mạch không gian)

4 Nhựa bakelit: Công thức, Tính chất, Cấu trúc và Đặc tính

 • Tác giả: tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.23 (542 vote)
 • Tóm tắt: · BakeliteCó ba loại: novolac, rezol và resite. Nhựa novolac được tạo thành khi đun nóng hỗn hợp gồm anđehit fomic và phenol với xúc tác axit dư

6 Nhựa bakelit có cấu trúc mạng không gian. – HOC247

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 3.87 (325 vote)
 • Tóm tắt: Ở trạng thái kết tinh aminoaxit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. C. Triolein là este no, mạch hở. D. Nhựa bakelit có cấu trúc mạng không gian

7 Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là – Hamchoi.vn

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.67 (355 vote)
 • Tóm tắt: A. PE · B. Amilopectin · C. PVC · D. Nhựa bakelit · Lời giải: Polime có cấu trúc mạng không gian là nhựa bakelit (xem lại lí thuyết đại cương polime). Đáp án cần 

8 Polime nào sau đây có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới)

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 05/09/2022
 • Đánh giá: 3.54 (480 vote)
 • Tóm tắt: · Câu Hỏi: Polime nào sau đây có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) ? A. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nhựa bakelit

9 Top 19 nhựa bakelit có cấu trúc mạch hay nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.39 (567 vote)
 • Tóm tắt: · Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi đun nóng nhựa rezol ở 150 độ C thu được nhựa rezit có cấu trúc mạng không gian. Bakelite g ồm ba loại: novolac, 

11 Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là Nhựa bakelit

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.81 (142 vote)
 • Tóm tắt: A. Nhựa bakelit. · B. Amilopectin của tinh bột. · C. Poli(vinyl clorua). · D. Cao su lưu hóa. · Chọn đáp án C Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là: poli 

12 [CHUẨN NHẤT] Nhựa bakelit là polime gì? – TopLoigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 2.87 (157 vote)
 • Tóm tắt: Khi đun nóng nhựa rezol ở 150 độ C thu được nhựa rezit có cấu trúc mạng không gian. Nhựa Bakelite gồm ba loại đó là: novolac, rezol và rezit. Trong đó:

13 Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là Nhựa bakelit

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 11/21/2021
 • Đánh giá: 2.74 (105 vote)
 • Tóm tắt: Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là A. Nhựa bakelit. B. Amilopectin của tinh bột. C. Poli(vinyl clorua). D. Cao su lưu hóa.Trang tài liệu, đề thi, 

14 Các polime đều có cấu trúc mạng không gian ( mạng lưới) là

 • Tác giả: ancanmarketing.com
 • Ngày đăng: 08/16/2021
 • Đánh giá: 2.68 (127 vote)
 • Tóm tắt: B. amilopectin. C. PVC. D. nhựa baketit. Đáp 

16 Nhựa bakelit: Công thức, Tính chất, Cấu trúc và Đặc tính

 • Tác giả: dinhnghia.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 2.38 (169 vote)
 • Tóm tắt: Bakelite là loại nhựa có thể tổng hợp từ phenol và formaldehyde, với bột gỗ hoặc sợi amiăng như một chất độn. Hỗn hợp này khi được đặt dưới áp lực, và sau khi 

17 Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 2.27 (136 vote)
 • Tóm tắt: Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit làA. Amilozơ.B. Glicogen.C. Cao su lưu hóa.D. Xenlulozơ

18 Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là: Nhựa bakelit

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 08/21/2021
 • Đánh giá: 2.21 (99 vote)
 • Tóm tắt: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là: A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Amilopectin. D. Nhựa bakelit.Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website 

19 Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 2.06 (51 vote)
 • Tóm tắt: Câu 41505 Thông hiểu. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là. a. PE. b. amilopectin. c. PVC. d. nhựa bakelit. Đáp án đúng: d. Phương pháp giải
Test