Quy định về học liệu dạy trực tuyến

Ngày 30/03/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, cũng quy định về học liệu học trực tuyến, cách quản lý, cũng như lưu trữ hồ sơ dạy trực tuyến.

Dạy học trực tuyến

Dạy học trực tuyến

Để dạy học trực tuyến hiệu quả, thầy cô cũng cần chuẩn bị kỹ bài giảng, cũng như phương pháp truyền thụ cho học sinh. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của BNOK.VN:

Bạn đang xem: Quy định về học liệu dạy trực tuyến

Quy định về học liệu dạy học trực tuyến

1. Học liệu dạy học trực tuyến được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: bài giảng đa phương tiện; hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Học liệu dạy học trực tuyến phải phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Học liệu dạy học trực tuyến sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phải được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông phê duyệt.

Xem thêm  Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy trực tuyến

– Hồ sơ dạy học trực tuyến được bảo quản và lưu trữ tại cơ sở giáo dục phổ thông gồm có:

  • Hồ sơ, minh chứng về các yêu cầu quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 15 của Thông tư 09 này;
  • Dữ liệu về quá trình dạy học trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến;
  • Kế hoạch dạy học trực tuyến và kế hoạch dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông chi tiết theo tuần, tháng, năm cho từng môn học, hoạt động giáo dục;
  • Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

– Cơ sở giáo dục phổ thông quy định cụ thể quy trình và thời hạn lưu giữ hồ sơ dạy học trực tuyến theo Luật lưu trữ và các văn bản quy định hiện hành.

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Hướng dẫn giáo viên

Viết một bình luận