Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
85 lượt xem

So sánh lương giáo viên sau khi chuyển hạng từ 20/3/2021

Từ ngày 20/3/2021, giáo viên sẽ thực hiện chuyển hạng theo quy định mới. Theo đó, sẽ có những giáo viên sẽ giữ nguyên hạng cũ, không chuyển hạng mới, còn có những giáo viên sẽ chuyển hạng. Vậy chuyển hạng như thế lương giáo viên thay đổi như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây:

So sánh lương giáo viên Mầm non sau chuyển hạng

Có 4 trường hợp được chuyển hạng:

1. Từ hạng IV cũ chuyển sang hạng III mới:

Bạn đang xem: So sánh lương giáo viên sau khi chuyển hạng từ 20/3/2021

 • Hạng IV cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

⇒ Thay đổi hệ số lương.

2. Từ hạng III cũ chuyển sang hạng III mới:

 • Hạng III cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0; từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

⇒ Không thay đổi hệ số lương.

3. Từ hạng II cũ chuyển sang hạng II mới:

 • Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
 • Hạng II mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
Xem thêm  Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng

⇒ Không thay đổi hệ số lương.

4. Từ hạng II cũ chuyển sang hạng III mới

 • Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

⇒ Hệ số lương thay đổi.

So sánh lương Giaos viên Tiểu học sau chuyển hạng

Có 4 trường hợp được chuyển hạng:

1. Từ hạng IV cũ chuyển sang hạng III mới:

 • Hạng IV cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

⇒ Thay đổi hệ số lương.

2. Từ hạng III cũ chuyển sang hạng III mới:

 • Hạng III cũ: áp dụng hệ số lương viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

⇒ Thay đổi hệ số lương.

3. Từ hạng II cũ chuyển sang hạng II mới:

 • Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
 • Hạng II mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.
Xem thêm  Tính chất hoá học của Axit Sunfuric H2SO4, ví dụ và bài tập – hoá lớp 10

⇒ Thay đổi hệ số lương.

4. Từ hạng II cũ chuyển sang hạng III mới

 • Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98);
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

⇒ Hệ số lương không thay đổi.

So sánh lương giáo viên THCS sau chuyển hạng

Có 5 trường hợp chuyển hạng

1. Từ hạng III cũ chuyển sang hạng III mới:

 • Hạng III cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89.
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

⇒ Thay đổi hệ số lương.

2. Từ hạng II cũ chuyển sang hạng II mới:

 • Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
 • Hạng II mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

⇒ Thay đổi hệ số lương.

3. Từ hạng II cũ chuyển sang hạng III mới:

 • Hạng II cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.
 • Hạng III mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

⇒ Không thay đổi hệ số lương.

4. Từ hạng I cũ chuyển sang hạng I mới

 • Hạng I cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;
 • Hạng I mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.
Xem thêm  Bài 3 trang 72 SGK Ngữ văn 10 tập 1

⇒ Thay đổi hệ số lương.

5. Từ hạng I cũ chuyển sang hạng II mới

 • Hạng I cũ: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;
 • Hạng II mới: áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

⇒ Không thay đổi hệ số lương.

Bảng so sánh lương giáo viên THPT sau chuyển hạng

Có 3 trường hợp chuyển hạng

 • Từ hạng I cũ chuyển sang hạng I mới: Hệ số lương không thay đổi, áp dụng từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
 • Từ hạng II cũ chuyển sang hạng II mới: Hệ số lương không thay đổi, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;
 • Từ hạng III cũ chuyển sang hạng III mới: Hệ số lương không thay đổi áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Hướng dẫn giáo viên

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về

Test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.