Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
118 lượt xem

Tên tiếng nhật của bạn chính xác – Tự học tiếng Nhật online

Bạn đang quan tâm đến Tên tiếng nhật của bạn chính xác – Tự học tiếng Nhật online phải không? Nào hãy cùng BNOK.VN đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Tên tiếng nhật của bạn chính xác – Tự học tiếng Nhật online tại đây.

Bạn muốn tìm tên tiếng Nhật của bạn chính xác nhất, để dùng trong công việc và học tập? Hãy tra cứu bảng dưới đây nhé :

Bạn hãy tìm kiếm theo họ, tên của mình và ghép chúng lại. Ví dụ : Nguyễn Văn A : グエン + ヴァン + ア

Bảng tra cứu này đã được sử dụng để phiên âm cho hàng trăm tu nghiệp sinh sang Nhật, do vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng

Tên tiếng nhật của bạn chính xác

Tra tên tiếng Nhật – Bảng A và B

A

A / Á ア (a)

An / Ân アン (an)

Ái アイ(ai)

Anh / Ảnh / Ánh アイン (ain)

Âu アーウ (a-u)

B

Ba / Bá バ (ba)

Bạch / Bách バック (bakku)

Bành バン (ban)

Bao / Bảo バオ (bao)

Bắc / Bác バック (bakku)

Ban / Băng / Bằng バン (ban)

Bế / bé ベ (be)

Bích ビック (bikku)

Biên / Biển ビエン (bien)

Bình / Bính ビン (bin)

Bối / Bội ボイ (bon)

Bông ボン (boi)

Bùi ブイ (bui)

Tra tên tiếng Nhật – Bảng C, Ch và D

C

Can / Căn / Cán cấn カン (kan)

Cảnh/ Cánh/ Canh カイン (kain)

Chánh チャイン (chain)

Chiểu チエウ (chieu)

Chinh / chính チン (chin)

Chuẩn ツアン (tuan)

Cao カオ (kao)

Cẩm/ cam / cầm  カム (kamu)

Cát カット (katto)

Công コン (kon)

Cúc クック (kukku)

Cư / cử / cự / cứ ク (ku)

Cung / Củng クーン (ku-n)

Cửu キュウ (kyuu)

Cương / Cường クオン (kuon)

Châu チャウ (chau)

Chu ヅ (du)

Chung チュン(chun)

Chi / Tri チー (chi-)

Chiến : チェン (chixen)

D

Da / Dạ ザ (da)

Danh / Dân ヅアン (duan)

Diễm / Diêm ジエム (jiemu)

Diễn / Dien ジエン (jien)

Diệp ジエップ (jieppu)

Diệu ジェウ (jeu)

Doãn ゾアン (doan)

Doanh ゾアイン (doain)

Dư / Dự ズ (zu)

Duẩn ヅアン (duan)

Dục / Dực ズック (zukku)

Dung / Dũng ズン (zun)

Dương / Dưỡng ヅオン (duon)

Duy ヅウィ (duui)

Duyên / Duyền ヅエン (Duen)

Duyệt ヅエット (duetto)

Tra tên tiếng Nhật – Bảng Đ, G, Gi và H

Đ

Đắc ダック (dakku)

Đại ダイ (dai)

Xem thêm  Xem truyen co tich nang tien ca

Đàm / Đảm / Đam / Đạm ダム (damu)

Đan/ Đàn/ Đán / Đản ダン (dan)

Đang/ Đăng/ Đặng /Đằng ダン (dan)

Đào / Đạo / Đảo ダオ (dao)

Đạt ダット (datto)

Đậu ダオウ (daou)

Đích/ Đích ディック (dhikku)

Điểm / Điềm ディエム (diemu)

Điền / Điện ディエン (dien)

Điệp ディエップ (dieppu)

Đinh/ Đình/ Định ディン (dhin)

Đỗ / Đô ド (do)

Đoan / Đoàn ドアン (doan)

Đôn / Đồn ドン (don)

Đông / Đồng / Động ドン (don)

Đức ドゥック (dwukku)

G/Gi

Gấm グアム (guamu)

Giang / Giáng / Giảng ジャン (jyan)

Giao/ giáo ジャ (jan)

Giáp ジャップ (jappu)

Gia ジャオ(jao)

H

Hà/ Hạ ハ (ha)

Hàn / Hân/ Hán ハン (han)

Hai/ Hải ハイ (hai)

Hạnh / Hanh / Hành: ハン (han) / ハイン (hain)

Hằng / ハン (han)

Hậu ホウ (hou)

Hào/ Hạo / Hảo ハオ (hao)

Hiền / Hiển / Hiến / Hiên / Hiện ヒエン (hien)

Hiếu / Hiểu ヒエウ(hieu)

Hiệp ヒエップ (hieppu)

Hinh / Hình ヒイン (hiin)

Hoa / Hòa / Hóa / Hỏa / Họa ホア (hoa)

Học ホック (hokku)

Hoài ホアイ (hoai)

Hoan / Hoàn / Hoàng / Hoán / Hoạn ホアン / ホーアン (hoan)

Hoạch ホアック (hoakku)

Hồ / hổ / hộ / Hố ホ (ho)

Hồi / Hợi / Hối ホイ (hoi)

Hồng ホン (hon)

Hợp ホップ (hoppu)

Hữu / Hựu フュ (fu)

Huệ/ Huê / Huế フエ(fue)

Huy フィ (fi)

Hùng / Hưng フン/ホウン (fun/ Houn)

Huân / Huấn ホウアン (Houan)

Huyên / Huyền フェン/ホウエン (fen (houen)

Huỳnh / Huynh フイン (fin)

Hứa ホウア (houa)

Hương/ Hường フォン (fon) / ホウオン (houon)

Tra tên tiếng Nhật – Bảng K, Kh và M

K/Kh

Kiêm / Kiểm キエム (kiemu)

Kiệt キエット (kietto)

Kiều キイエウ (kieu)

Kim キム (kimu)

Kỳ / Kỷ / Kỵ キ (ki)

Kha / Khả / Khá カー (ka-)

Khai / Khải / Khái カーイ / クアイ (ka-i / kuai)

Khanh / Khánh カイン / ハイン (kain / hain)

Khang クーアン (ku-an)

Khổng コン (kon)

Khôi コイ / コーイ / コイー (koi)

Khuất クアット (kuatto)

Khương クゥン (kuxon)

Khuê クエ (kue)

Khoa クォア (kuxoa)

M

Ma / Mã / Mạ マ (ma)

Mạc / Mác マク (makku)

Mai マイ (mai)

Mạnh マイン (main)

Mẫn マン (man)

Minh ミン (min)

Mịch ミック (mikku)

My / Mỹ ミ / ミー (mi)

Xem thêm  Tổng hợp các trợ từ trong tiếng nhật

Tra tên tiếng Nhật – Bảng L và N, Nh, Ng

L

La / Lã / Lả ラ (ra)

Lan ラン (ran)

Lập ラップ (rappu)

Lành / Lãnh ライン(rain)

Lai / Lai / Lài :ライ (rai)

Lâm/ Lam ラム (ramu)

Len / Lên レン (ren)

Lê / Lễ / Lệ レ (re)

Linh/ Lĩnh リン (rin)

Liễu リエウ (rieu)

Liên リエン (rien)

Loan ロアン (roan)

Long ロン (ron)

Lộc ロック (roku)

Lụa / Lúa ルア (rua)

Luân / Luận ルアン (ruan)

Lương / Lượng ルオン (ruon)

Lưu / Lựu リュ (ryu)

Luyến/ Luyện ルーェン(ru-xen)

Lục ルック(rukku)

Ly / Lý リ (ri)

N

Nam – ナム(namu)

Ninh ニン (nin)

Nông ノオン (noon)

Nữ ヌ (nu)

NG

Nga / Ngà ガー/グア (ga/ gua)

Ngân / Ngần ガン (gan)

Ngô / Ngộ / Ngổ ゴー (go)

Ngoan グアン (guann)

Ngọc ゴック (gokku)

Nguyễn / Nguyên / Nguyện グエン (guen)

Nguyệt グエット (guetto)

NH

Nha / Nhã ニャ (nya)

Nhân / Nhẫn / Nhàn ニャン (niyan)

Nhật / Nhất ニャット (niyatto)

Nhi / Nhỉ  ニー (ni-)

Nhiên  ニエン (nien)

Nho  ノー (no-)

Như / Nhu ヌー (nu-)

Nhung ヌウン (nuun)

NGH

Nghi ギー(gi-)

Nghĩa ギエ (gie)

Nghiêm ギエム (giemu)

Tra tên tiếng Nhật – Bảng Ph và Q, S

PH

Phạm ファム (famu)

Phan / Phạn ファン (fan)

Phát ファット (fatto)

Phi / Phí フィ (fi)

Phú / Phù / Phụ フー (fu)

Phúc フック (fukku)

Phùng / Phụng フウン (fuun)

Phương フオン (fuon)

Phước フォック(fokku)

Phong / Phòng / Phóng フォン (fon)

Qu

Quân / Quang / Quảng / Quan / Quản / Quán クアン (kuan)

Quách クァック(kuxakkau)

Quế  クエ (kue)

Quốc コック/ コク (kokku / koku)

Quý / Quy / Quỳ クイ (kui)

Quỳnh クーイン/クイン (kuin)

Quyên/ Quyền クェン (kuxen)

Quyết クエット (kuetto)

S

Sa サ sam

San / Sản サン san

Sam / Sâm サム samu

Sơn ソン (son)

Song ソーン (so-n)

Sinh シン (shin)

Tra tên tiếng Nhật – Bảng T và TH

T

Tạ / Tá / Tả タ (ta)

Tài / Tại タイ (tai)

Tân / Tấn / Tăng : タン (tan)

Tâm : タム (tamu)

Tao / Tào / Táo / Tảo : タオ (tao)

Tiếp / Tiệp : ティエップ (thieppu)

Tiến / Tiên/ Tiển ティエン (thien)

Tỷ/ tỉ / ti ティ (thi)

Xem thêm  Những kiểu tóc bob thịnh hành nhất 2021 bạn không nên bỏ lỡ | Đẹp365

Tin/ Tín / Tính / Tình / Tịnh ティン(thin)

Tiêu/ Tiều/ Tiếu/ Tiếu ティエウ (thieu)

Tô ト (to)

Tống トン (ton)

Toan / Toàn / Toán / Toản : トゥアン (twuan)

Tú ツー/ トゥ (Toxu)

Tuân / Tuấn トゥアン(twuan)

Tuệ トゥエ(twue)

Tuyên/ Tuyền トゥエン(twuen)

Tư / Tứ / Tử / Tự トゥ (twu)

Tùng トゥン (twunn)

Tuyết トゥエット (twuetto)

Tường/ Tưởng トゥオン (toxuon)

TH

Thái タイ (tai)

Thân タン (tan)

Thanh/ Thành / Thạnh / Thánh / Thảnh タイン/ タン (tain/ tan)

Thạch タック(takku)

Thăng / Thắng タン (tan)

Thắm/Thẩm : タム (tamu)

Thao/ Thạo/ Thạo/ Thảo タオ (tao)

Thoa : トーア/トア to-a / (toa)

Thoan/ Thoản トアン (toan)

Thoại / Thoải / Thoái トアイ (toai)

Thế / Thể テー (te-)

Thị / Thi/ Thy ティ/ティー (thi/ thi-)

Thinh / Thịnh ティン(thin)

Thiệp ティエップ (thieppu)

Thiên/ Thiện ティエン (thien)

Thiêm/ Thiệm ティエム (thiemu)

Thích ティック (thikku)

Thọ/ thơ/ tho トー (to-)

Thông/ Thống トーン (to-n)

Thu/ Thụ トゥー (tou-)

Thục トウック (toukku)

Thuận/ Tuân トゥアン (toxuan)

Thuy / Thùy / Thúy / Thụy トゥイ (toui)

Thuỷ トゥイ (toui)

Thư トゥー (tou-)

Thương / Thường / Thưởng / Thượng トゥオン (toxuon)

Tra tên tiếng Nhật – Bảng Tr

TR

Trà チャ/ ツア (cha/ tsua)

Trang / Tráng チャン/ ツアン (chan/ tsuan)

Trân / Trần / Trấn チャン/ ツアン (chan/ tsuan)

Trâm / Trầm (チャム(chamu)

Trí/ Chi/ Tri チー (chi-)

Triển : チエン (chien)

Triết  チエット (chietto)

Trọng チョン (chon)

Triệu チエウ (chieu)

Trinh/ Trịnh/ Trình チン (chin)

Trung ツーン (tsu-n)

Trúc ツック tsukku

Trương / Trường チュオン (chuon)

V

Văn/ Vận/ Vân / Vấn ヴァン (van)

Vĩnh/ Vinh ヴィン(vinn)

Vi/ Vĩ ヴィ (vi)

Việt/Viết ヴィエット(vietto)

Võ ヴォ(vo)

Vũ ヴー (vu-)

Vui ヴーイ (vui)

Vương/ Vượng/ Vường ヴオン (vuon)

U

Uông ウオン (uon)

Ứng/ Ưng ウン (un)

Uyên/ Uyển : ウエン (uen)

X

Xuân/Xoan スアン (suan)

Xuyến/ Xuyên : スエン (suen)

Y

Y/ Ỷ/ Ý  イー(i-)

Yên/ Yến イェン (ixen)

Trên đây là bảng tra Tên tiếng nhật của bạn chính xác. Nếu có họ tên nào không có trong danh sách trên, các bạn hãy comment phía dưới bài viết nhé !

We on social : Facebook – Youtube – Pinterest

Đến đây bài viết về Tên tiếng nhật của bạn chính xác – Tự học tiếng Nhật online đã kết thúc. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website BNOK.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Thông báo chính thức: BNOK.VN - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: info@bnok.vn để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.