Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII” diễn ra trong 5 tuần từ 19/4/2021 đến 23/5/2021.

Đối tượng tham gia là cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; Giáo viên làm Tổng phụ trách của Thủ đô. Các bạn có thể tham khảo thêm gợi ý đáp án theo tuần của cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội để.

Thể lệ thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bạn đang xem: Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

***

BAN TỔ CHỨC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

THỂ LỆ
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII”

Căn cứ Kế hoạch số 165 – KH/TĐTN-BTG ngày 05/4/2021của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII”, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng: Cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; Giáo viên làm Tổng phụ trách của Thủ đô.

2. Nội dung

– Tìm hiểu về những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, cụ thể như: Chủ đề Đại hội; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đến năm 2045; những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược; nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh, Tổ quốc…

– Tìm hiểu về lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam; địa danh lịch sử gắn với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Phát động cuộc thi: Ngày 19/4/2021.

2. Tổ chức các vòng thi

– Vòng thi tuần: diễn ra trong 05 tuần từ 19/4/2021 đến 23/5/2021, cụ thể:

 • Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/4/2021 đến 23h00 ngày 25/4/2021;
 • Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 23h00 ngày 02/5/2021;
 • Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/5/2021 đến 23h00 ngày 09/5/2021;
 • Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/5/2021 đến 23h00 ngày 16/5/2021;
 •  Tuần 5: Bắt đầu từ 8h00 ngày 17/5/2021 đến 23h00 ngày 23/5/2021.

– Vòng Chung kết: Tổ chức dưới hình thức thi sân khấu hóa (có Kế hoạch, Thể lệ riêng).

2. Hình thức Vòng thi tuần

– Thí sinh tham gia Vòng thi tuần trực tuyến bằng cách truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: tuoitrehanoi.vn, đăng ký tài khoản và ấn “vào thi” để bắt đầu thi.

– Mỗi thí sinh có 01 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi tuần, thí sinh trả lời 03 nhóm câu hỏi:

+ Nhóm câu hỏi trắc nghiệm: Thí sinh trả lời 15 câu hỏi dạng trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, tổng thời gian suy nghĩ và trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm là 450 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không được điểm. Điểm tối đa của phần thi này là 75 điểm.

+ Nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”: Phần thi này đưa ra một hình ảnh được che bởi 09 ô tương ứng với 09 câu hỏi trắc nghiệm cung cấp dữ kiện liên quan đến hình ảnh chủ đề. Thí sinh được tự chọn thứ tự các ô để trả lời. Khi chọn vào mỗi ô, hệ thống đưa ra câu hỏi, nếu thí sinh trả lời sai, hệ thống tự động chuyển sang câu hỏi khác, thí sinh không được điểm và ô mảnh ghép che phần hình ảnh chủ đề không được mở. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm kèm theo xuất hiện một phần của hình ảnh chủ đề, tương ứng với vị trí của ô đã trả lời.

Sau khi trả lời xong 09 câu hỏi tương ứng với 09 ô, thí sinh có quyền trả lời câu hỏi về hình ảnh chủ đề nếu mở được từ 04 ô mảnh ghép trở lên. Trả lời đúng câu hỏi hình ảnh được 10 điểm. Trong trường hợp này, điểm của thí sinh đạt được là điểm của câu hỏi hình nền (nếu trả lời đúng) và điểm của các câu hỏi tương ứng với các ô mảnh ghép đã trả lời đúng cộng lại.

Điểm tối đa của phần thi này là 55 điểm. Tổng thời gian tối đa cho thí sinh suy nghĩ và trả lời phần thi này là 210 giây.

+ Câu hỏi tự luận: Sau nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”, bảng tính thời gian tạm dừng, hệ thống đưa ra câu hỏi tự luận. Thí sinh trả lời câu hỏi tự luận liên quan đến mong muốn, kỳ vọng, đánh giá của cá nhân và đề xuất các kiến nghị, giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống (Thí sinh trả lời câu hỏi tự luận không quá 1.500 từ).

3. Một số lưu ý Vòng thi tuần

– Thí sinh bắt buộc phải trả lời câu hỏi tự luận để được công nhận kết quả bài thi. Trả lời xong, thí sinh ấn nút “Gửi bài thi” để hoàn thành phần thi.

– Bảng xếp hạng cá nhân và bảng xếp hạng đơn vị (chia theo khối đối tượng) được cập nhật hằng ngày trên website của cuộc thi. Điểm và thời gian hiển thị trên bảng xếp hạng cá nhân là điểm và thời gian thí sinh trả lời nhóm câu hỏi trắc nghiệm và nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”. Điểm tối đa cho Vòng thi tuần (không tính điểm câu hỏi tự luận) là 130 điểm. Câu hỏi tự luận được chấm điểm độc lập và có cơ cấu giải thưởng riêng.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Cơ cấu giải thưởng Vòng thi tuần

– Thí sinh có điểm thi cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất hằng tuần được nhận Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng tiền mặt.

– 03 cơ sở Đoàn thuộc 03 khối (Khối Trường học, Khối Công nhân viên chức, Khối Địa bàn dân cư) có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất hằng tuần được nhận Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng/đơn vị.

– Thí sinh có điểm thi cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất trong Vòng thi tuần (điểm tổng hợp trong cả 05 tuần thi) được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và phần thưởng 1.000.000 đồng.

– Cơ sở Đoàn có số thí sinh tham gia thi nhiều nhất trong Vòng thi tuần (tổng hợp trong cả 05 tuần thi) được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và phần thưởng 2.000.000 đồng.

– Sau 05 tuần thi, Ban Tổ chức thành lập Hội đồng chuyên gia chấm điểm các câu trả lời tự luận. 03 thí sinh có câu trả lời tự luận chất lượng, mang tính khả thi cao nhất được nhận Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng/người (Điểm trả lời câu hỏi tự luận được chấm độc lập với điểm thi trắc nghiệm và “ghép dữ kiện”).

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức có thể bổ sung một số giải phụ.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên gia, cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.

– Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

– Trong quá trình tham gia Cuộc thi, thí sinh tuyệt đối không sử dụng các thủ thuật gian lận, các ứng dụng, phần mềm để can thiệp vào kết quả thi của cá nhân hoặc đơn vị dưới mọi hình thức. Ban Tổ chức có quyền hủy kết quả thi của thí sinh khi phát hiện gian lận dưới mọi hình thức. Đối với cá nhân, đơn vị vi phạm, Ban Tổ chức hủy kết quả thi, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

BAN TỔ CHỨC

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm  9 nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với giáo dục Mầm non

19 bình luận về “Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”

 1. I loved up to you will receive carried out proper here. The comic strip is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you want be delivering the following. in poor health certainly come further earlier once more since exactly the similar just about very often within case you shield this hike.

 2. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i am glad to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot no doubt will make sure to don’t disregard this website and provides it a glance regularly.

 3. This is the best blog for anybody who desires to seek out out about this topic. You understand a lot its almost onerous to argue with you (not that I really would need…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 4. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think of if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the very best in its niche. Good blog!

 5. Hi, Neat post. There is an issue together with your website in web explorer, may test thisK IE still is the marketplace leader and a big element of people will omit your great writing because of this problem.

 6. Thanks for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

Viết một bình luận