Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 12 kì 2 hay nhất

Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 12 kì 2 hay nhất

tong hop cac bai van mau lop 12 ki 2 hay nhat

tong hop cac bai van mau lop 12 ki 2 hay nhat

Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 12 kì 2 hay nhất

Bạn đang xem: Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 12 kì 2 hay nhất

I. Các bài Tập làm văn lớp 12 học kì II
 

1. Bài tập làm văn số 5 (Nghị luận văn học):

– Bài văn mẫu: Trong một bức thư luận bàn về văn chương. Nguyễn Văn Siêu có viết: “Văn chương có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào?

– Bài văn mẫu: Buy-phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: ” Phong cách chính là người”. Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào?

– Bài văn mẫu: Anh/chị hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến của nhà văn Pháp Lơ Bơ-ruy-e: ” Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh giá nó nữa: đó là một cuốn sách hay và do một nghệ sĩ viết ra”
 

2. Bài tập làm văn số 6 (Nghị luận văn học):

– Bài văn mẫu: Trong thiên truyện của Nguyễn Thi quả đã có dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước: tổ tiên, ông cha cho đến lớp người đi sau: chị em Chiến, Việt?

– Bài văn mẫu: Phân tích hình ảnh thơ mộng, trữ tình của những dòng sông Việt Nam qua 2 bài tuỳ bút Người lái đò sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông

– Bài văn mẫu: Về một truyện ngắn trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam mà anh/chị yêu thích
 

II. Một số bài văn mẫu lớp 12, học kì I chọn lọc theo tác phẩm tiêu biểu
 

1. Văn bản Vợ chồng A Phủ

– Bài văn mẫu: Tóm tắt Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Phân tích Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa chi tiết tiếng sáo trong Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Phân tích Giá trị hiện thực truyện ngắn Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Tấm lòng của nhà văn Tô Hoài với đồng bào miền núi qua Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Phân tích hành động cởi trói của Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
– Bài văn mẫu: Trong truyện vợ chồng A Phủ của Tô Hoài vợ vủa A Phủ là gì?
– Bài văn mẫu: Cảm nhận âm thanh sự sống trong Chí Phèo và Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Từ truyện ngắn Vợ chồng A Phủ liên hệ với tác phẩm Hai đứa trẻ
– Bài văn mẫu: Phân tích Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt để thấy được số phận và vẻ đẹp của người lao động
– Bài văn mẫu: Giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích Giá trị nhân văn trong Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Giá trị hiện thực, nhân đạo và nghệ thuật trong Vợ chồng A phủ
– Bài văn mẫu: Qua hai nhân vật Mị và A Phủ, nên lên giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Diễn biến tâm trạng của Mị trong “đêm tình mùa xuân” trong Vợ chồng A Phủ
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về những nét đặc sắc của từng tác giả trong việc thể hiện vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ ở hai truyện ngắn Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài
 

2. Văn bản Vợ nhặt

– Bài văn mẫu: So sánh đoạn kết của hai tác phẩm Chí Phèo và Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về ý nghĩa của những câu nói trong Chí Phèo và Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Tóm tắt Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Chứng minh nhân vật người vợ nhặt trong truyện ngắn Vợ nhặt vô danh nhưng không vô nghĩa…
– Bài văn mẫu: Bình luận những ý kiến đánh giá về truyện Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích hình ảnh gia đình khi có người vợ nhặt trong truyện Vợ nhặt
– Bài văn mẫu:Cảm nhận về chi tiết dòng nước mắt trong Vợ nhặt và Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt để thấy được số phận và vẻ đẹp của người lao động
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Vợ Nhặt, Nhân vật Vợ Tràng
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Vợ Nhặt, Nhân vật bà cụ Tứ
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Vợ Nhặt, Nhân vật Tràng
– Bài văn mẫu: Phân tích giá trị hiện thực trong tác phẩm Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích giá trị độc đáo của tình huống mà Kim Lân đã tạo dựng trong tác phẩm Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích bối cảnh nhặt vợ trong truyện Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích nghệ thuật dựng truyện trong truyện Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Hãy phân tích truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân để làm nổi bật giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo
– Bài văn mẫu: Sự sống đối mặt với cái chết trong Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Giá trị hiện thực và nhân đạo trong Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa nhan đề và tình huống truyện trong Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật vợ Tràng trong truyện Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa nồi cháo cám trong Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Nghệ thuật đặc sắc của Vợ Nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật người vợ nhặt, từ đó làm nổi bật lên số phận của người dân Việt trước Cách mạng
– Bài văn mẫu: Phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Giá trị nhân đạo sâu sắc trong truyện ngắn Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Ngọn lửa tình người thắp lên giữa đêm đen cuộc sống cảm nhận Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Sự sống đối mặt với cái chết trong Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích tình huống truyện trong Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa tư tưởng và nét đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Bàn về nghệ thuật xây dựng hai chân dung phụ nữ điển hình trong Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về tình huống truyện trong truyện ngắn Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về những nét đặc sắc của từng tác giả trong việc thể hiện vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ ở hai truyện ngắn Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt
– Bài văn mẫu: Phân tích tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về hình ảnh bát cháo hành trong truyện Chí Phèo và hình ảnh bát cháo cám trong Vợ nhặt
 

Xem thêm  Sức thuyết phục của văn chính luận Nguyễn Trãi là ở chỗ kết hợp giữa lí lẽ và thực tiễn

3. Văn bản Rừng Xà Nu

– Bài văn mẫu: Phân tích hình tượng dân làng làng Xô Man trong Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Hoàn cảnh sáng tác truyện ngắn Rừng xà nu
– Bài văn mẫu:Tóm tắt Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Suy nghĩ về hình ảnh đôi tay Tnú trong Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Phân tích tính sử thi trong Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Khuynh hướng sử thi và khuynh hướng lãng mạn trong Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Phân tích cảm hứng sử thi trong Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú trong Rừng Xà Nu và nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Phân tích vẻ đẹp của những hình tượng nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng trong truyện ngắn Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: So sánh Tnú và Việt – Cụ Mết và chú Năm qua tác phẩm Rừng Xà Nu
– Bài văn mẫu: Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Chứng minh Rừng xà nu là bản anh hùng ca của người Tây Nguyên
– Bài văn mẫu: Phân tích hình tượng rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Tính sử thi của tác phẩm Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu:Vẻ đẹp của hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Rừng xà nu cho ta thấy rõ sức sống bất diệt của thiên nhiên và con người Tây Nguyên
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa của nhan đề và hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Nét tính cách tiêu biểu của nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu
– Bài văn mẫu: Bình giảng đoạn văn: “Làng ở trong tầm đại bác… tới chân trời” trong Rừng xà-nu
– Bài văn mẫu: Vẻ đẹp riêng của hai nhân vật Tnú trong Rừng xà-nu và Việt trong Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu
 

Xem thêm  Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022 Mẫu kế hoạch dạy học theo Công văn 5512, SGK mới

4. Văn bản Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ

– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Bắt sấu rừng U Minh Hạ
– Bài văn mẫu:Tóm tắt Bắt sấu rừng U Minh Hạ
 

5. Văn bản Những đứa con trong gia đình

– Bài văn mẫu: Phân tích truyện ngắn Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Tình huống truyện Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Tóm tắt Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Màu sắc Nam Bộ trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Phân tích tính sử thi trong Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Phân tích điểm giống và khác nhau giữa hai chị em Việt – Chiến trong truyện Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa cuốn sổ gia đình trong Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa chi tiết khiêng bàn thờ má trong Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa nhan đề Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Vẻ đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua nhân vật Tnú trong Rừng Xà Nu và nhân vật Việt trong Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Cuối đoạn trích Những đứa con trong gia đình là những hình ảnh nào? Ý nghĩa?
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về tác phẩm Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Phân tích những đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Qua nhân vật Chiến và Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình, anh chị hãy làm sáng tỏ nhận định sau
– Bài văn mẫu: Chủ nghĩa anh hùng qua Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: So sánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hai tác phẩm Rừng xà nu và Những đứa con trong gia đình
– Bài văn mẫu: Vẻ đẹp riêng của hai nhân vật Tnú trong Rừng xà-nu và Việt trong Những đứa con trong gia đình
 

6. Văn bản Chiếc thuyền ngoài xa

– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về chi tiết dòng nước mắt trong Vợ nhặt và Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu:Phân tích hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích hình tượng chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa cuối cùng của tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa
– Bài văn mẫu: Ý nghĩa bãi xe tăng hỏng trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Trình bày ý nghĩa nhan đề tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Tóm tắt tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Tình huống truyện và ý nghĩa giáo dục của Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu qua Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích tình huống truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích Nghịch lý trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong Chiếc Thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Những giá trị về nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Nêu suy nghĩ về hai ý kiến về nhân vật Phùng trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Nét đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Nét chính về nhân vật người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Hóa thân vào nhân vật Phùng để phân tích Chiếc Thuyền Ngoài xa
– Bài văn mẫu: Hình tượng tác giả trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Cách nhìn cuộc sống và con người của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Cách khám phá đời sống mới mẻ của Nguyễn Minh Châu qua truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Bình giảng tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Về nhân vật người đàn bà trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: Những đổi mới trong cách nhìn hiện thực cuộc sống của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa
– Bài văn mẫu: So sánh cách nhìn nghệ thuật của hai nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
 

Xem thêm  Giải thích câu nói “Học đi đôi với hành”

7. Văn bản Một người Hà Nội

– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Tóm tắt Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Phân tích tác phẩm Một người Hà Nội của Nguyễn Khải
– Bài văn mẫu: Vẻ đẹp của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Phân tích vẻ đẹp của người Hà Nội qua nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Phân tích những nét đẹp trong suy nghĩ và ứng xử của bà Hiền trong truyện ngắn Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Nhận xét về tính cách cô Hiền trong truyện Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Nhận xét về giọng điệu trần thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Khải trong Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về nhân vật bà Hiền trong tác phẩm Một người Hà Nội
– Bài văn mẫu: Cảm nghĩ về tác phẩm Một người Hà Nội
 

8. Văn bản Mùa lá rụng trong vườn

– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Mùa lá rụng trong vườn
– Bài văn mẫu: Tóm tắt Mùa lá rụng trong vườn
 

9. Văn bản Thuốc

– Bài văn mẫu:Hình ảnh con đường mòn phân chia ranh giới giữa hai bên nghĩa địa trong Thuốc của Lỗ Tấn
– Bài văn mẫu: Phân tích Thuốc của Lỗ Tấn
 

10. Văn bản Số phận con người

– Bài văn mẫu: Hoàn cảnh sáng tác Số phận con người
– Bài văn mẫu:Sơ đồ tư duy Số phận con người
– Bài văn mẫu: Từ tác phẩm Số phận con người, suy nghĩ về nghị lực và tuổi trẻ
– Bài văn mẫu: Tóm tắt phần trích giảng truyện ngắn Số phận con người
– Bài văn mẫu: Phân tích nhân vật Xôcôlốp trong Số phận con người
 

11. Văn bản Ông già và biển cả

– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Ông già và biển cả
– Bài văn mẫu: Ông già và biển cả là một bản anh hùng ca ngợi tư thế ngạo nghễ, hào hùng của con người
– Bài văn mẫu: Phân tích Ông già và biển cả của Hemingway
– Bài văn mẫu: Tóm tắt truyện Ông già và biển cả
 

12. Văn bản Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt

– Bài văn mẫu: Tư tưởng và ý nghĩa phê phán trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt
– Bài văn mẫu: Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba, da hàng thịt
– Bài văn mẫu: Thông điệp Lưu Quang Vũ gửi đến người đọc qua đoạn trích Hồn Trương Ba- Da hàng thịt
– Bài văn mẫu: Phân tích đối thoại giữa hồn Trương Ba và Đế Thích trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt
– Bài văn mẫu: Tóm tắt đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt
– Bài văn mẫu: Hàm ý nhà viết kịch Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm qua đối thoại hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt
– Bài văn mẫu:Phân tích truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt
– Bài văn mẫu: Phân tích và nêu cảm nghĩ truyện Hồn Trương Ba, da hàng thịt
– Bài văn mẫu: Cảm nhận về Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Trên đây BNOK.VN đã giới thiệu đến các em học sinh bài Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 12 kì 2 hay nhất, bên cạnh bài Tổng hợp các bài văn mẫu hay lớp 12, học kì 2, chúng tôi còn tổng hợp và giới thiệu đến các em học sinh lớp 10, 11 các tài liệu ôn tập hữu ích như: Tổng hợp bài văn mẫu lớp 10 kì 2 hay nhât, Tổng hợp bài văn mẫu lớp 11 kì 1 hay nhât,Tổng hợp bài văn mẫu lớp 11 kì 2 hay nhât,Tổng hợp bài văn mẫu lớp 10 kì 2 hay nhât.

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Giáo Dục

24 bình luận về “Tổng hợp các bài văn mẫu lớp 12 kì 2 hay nhất”

  1. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  2. Good day! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  3. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

  4. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  5. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

Viết một bình luận