Trắc nghiệm bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

Câu 1. Dòng nào nêu khái quát về mục đích của việc tóm tắt văn bản thuyết minh?

A. Hiểu và ghi nhớ những nội dung cơ bản của văn bản thuyết minh.

B. Giới thiệu với người khác về đối tượng thuyết minh.

C. Giới thiệu với người khác về văn bản thuyết minh.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

D. Để nắm chắc, dễ nhớ, tiện sử dụng nội dung văn bản thuyết minh.

Câu 2. Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cần đạt của một văn bản tóm tắt?

A. Ngắn gọn, chính xác.

B. Có suy nghĩ riêng.

C. Rành mạch.

D. Sát với nội dung cơ bản của văn bản gốc.

Câu 3. Dòng nào nêu khái quát về tình trạng không trung thành với nguyên bản khi tóm tắt?

A. Tóm tắt tùy tiện, không phản ánh đúng tinh thần của nguyên bản.

B. Trình bày ý chính không đầy đủ.

C. Lấy ý phụ làm ý chính.

D. Xáo trộn trình tự thời gian, không gian khiến hiểu sai về đối tượng.

Câu 5. Dòng nào nêu khái quát về sự khác biệt giữa văn bản thuyết minh với văn bản tự sự?

A. Không có cốt truyện

B. Không có nhân vật.

C. Không có lời kể

D. Không hư cấu và không phải văn hình tượng

Câu 6. Dòng nào nêu không đúng về đặc điểm cơ bản của văn thuyết minh?

A. Cung cấp tri thức khách quan.

B. Phương thức biểu đạt là các phương pháp giới thiệu, giải thích.

C. Lời văn sử dụng rộng rãi các biện pháp tu từ.

D. Ngôn ngữ chính xác, khoa học, dễ hiểu.

Câu 7. Dòng nào nêu đúng thực chất của việc tóm tắt văn bản?

A. Viết một văn bản ngắn gọn, trình bày chính xác những ý chính của văn bản được tóm tắt.

B. Viết một bài văn khác ngắn hơn văn bản được tóm tắt, thể hiện được ý chính, ý phụ bài văn đó.

C. Viết một bì văn ngắn giới thiệu với người khácvề văn bản dài có nội dung thuyết minh về một đối tượng nào đó.

D. Viết một bài văn có dung lượng thích hợp nhằm tóm tắt một văn bản thuyết minh.

Câu 9. Mục đích cơ bản của việc tóm tắt văn bản thuyết minh là gì?

A. Nhằm hiểu và ghi nhớ nội dung cơ bản của bài văn hoặc giới thiệu với người khác về đối tượng thuyết minh hoặc vế văn bản đó.

B. Rút ngắn số lượng câu chữ của văn bản cho bớt rườm rà.

C. Rèn luyện kĩ năng đọc và ghi nhớ văn bản thuyết minh.

D. Nhằm cung cấp đầy đủ những thông tin chi tiết về đối tượng thuếyt minh.

Câu 10. Xét về hình thức, một văn bản tóm tắt có thể không cần đảm bảo những yêu cầu nào dưới đây?

A. Ngắn gọn

B. Chính xác, rõ ràng

C. Đầy đủ ba phần (mở, thân, kết bài)

D. Có sử dụng các biện pháp liên kết câu

đáp án Trắc nghiệm bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 C
Câu 2 B Câu 7 A
Câu 3 A Câu 8 D
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 D Câu 10 C

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Tóm tắt văn bản thuyết minh giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Đăng bởi: BNOK.VN

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận