Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác bài viết từ BNOK.VN, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "BNOK". (Ví dụ: Bài Hát Tiếng Anh BNOK). Tìm kiếm ngay
45 lượt xem

Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (26 Mẫu)

Bạn đang quan tâm đến Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (26 Mẫu) phải không? Nào hãy cùng BNOK.VN đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (26 Mẫu) tại đây.

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích bao gồm gợi ý cách viết và 26 đoạn văn mẫu hay có dịch. Qua 26 đoạn văn nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý ôn tập trong quá trình suy luận, diễn giải vấn đề một cách logic. Từ đó tự tin hơn với khả năng viết đoạn văn tiếng Anh của bản thân.

Để viết được đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích các bạn cần phải có vốn từ vựng về giáo dục, xây dựng dàn ý để viết đúng, đủ ý. Trước tiên các bạn cần giới thiệu về môn học yêu thích. Tiếp theo nói vắn tắt về bạn đã học được gì ở môn học yêu thích đó, niềm vui khi học môn học đó là gì, bạn cảm thấy có khó khăn gì khi học môn học đó, điều khiến bạn thích nhất ở môn học. Cuối cùng đừng quên nêu cảm nhận của mình về môn học mà bạn yêu thích nhé.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về môn học yêu thích

Từ vựng tiếng Anh về môn học

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa Maths/mæθs/Toán họcMusic/ˈmjuːzɪk/Âm nhạcArt/ɑːrt/Mỹ thuậtEnglish/’iɳgliʃ/Tiếng AnhSpanish/’spæniʃ/Tiếng Tây Ban NhaGeography/dʒiˈɒɡrəfi/Địa líHistory/ˈhɪstəri/Lịch sửScience/saɪəns/Khoa họcInformation Technology/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/Công nghệ thông tinPhysical EducationThể dụcLiterature/ˈlɪtərətʃər/Văn họcBiology/baɪˈɒlədʒi/Sinh họcPhysics/ˈfɪzɪks/Vật lýChemistry/ˈkemɪstri/Hóa họcAlgebra/ˈældʒɪbrə/Đại sốGeometry/dʒiˈɑːmətri/Hình họcCivic EducationGiáo dục công dânInformatics/ˌɪnfəˈmatɪks/Tin họcTechnology/tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệPolitics/ˈpɒlɪtɪks/Chính trị họcPsychology/sʌɪˈkɒlədʒi/Tâm lý họcCraft/krɑːft/Thủ côngAstronomy/əˈstrɒnəmi/Thiên văn họcEconomics/iːkəˈnɒmɪks/Kinh tế họcSocial ScienceKhoa học xã hộiPhilosophy/fɪˈlɒsəfi/Triết họcNational Defense EducationGiáo dục quốc phòng

Gợi ý mẫu câu khi viết về môn học yêu thích

My favorite subject in my secondary/ high school is… (Môn học yêu thích của tôi ở trường là…)

I’m excited in/ interested in/keen on/into… (Tôi thích/ đam mê…)

Firstly/ Secondly/ Thirdly/ The first/second/third reason why I like this subject is that… (Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…)

…plays an important/ significant/ irreplaceable/ role in both education and daily life. (… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.)

In my opinion, …is one of the most important/ powerful/ effective tools that helps us explore the world. (Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.)

… is the mirror reflecting human and their lifestyle. (…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.)

Thanks to this subject, I can understand/explore… (Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…)

…is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.)

The one advantage I have in being good in…is that… (Lợi thế của tôi khi học tốt…là…)

In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.)

Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh – Thể dục

Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh – Ngữ văn

Bài làm tham khảo mẫu 1

Bài làm tham khảo mẫu 2

Bài làm tham khảo mẫu 3

Bài làm mẫu 4

Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh – Tin học

Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh – Hóa học

Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh – Vật lý

Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh – Toán

Bài làm tham khảo mẫu 1

Bài làm tham khảo mẫu 2

Bài làm tham khảo mẫu 3

Bài làm tham khảo mẫu 4

Bài làm tham khảo mẫu 5

Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh – Lịch sử

Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh – Tiếng Anh

Bài làm tham khảo mẫu 1

Bài làm tham khảo mẫu 2

Bài làm tham khảo mẫu 3

Bài làm tham khảo mẫu 4

Bài làm tham khảo mẫu 4

Bài làm tham khảo mẫu 5

Bài làm tham khảo mẫu 6

Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh chưa dịch

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn Lịch sử

I learn many subjects in school. But the one I enjoy learning is History. History tells us how people lived ages ago. It also tells us how men had to struggle to make the world a better place to live. Many pupils, however, do not like to read History. They say that there are too many names and dates to remember. But they do not understand that if we do not know about the past, we can not understand the present properly. In fact, only a study of History will make us realize that everything we do today is the result of what our grandfathers and others before them did in the past. So, History is the long story, we learn many interesting things. I love history so much that i have a lot of history books in my house. Some day, i might even write a history book myself.

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn Tiếng Anh

My favourite subject in school is English. It is quite easy and pleasant to study it. English is used in each field of life and it is useful to know it. Most of web sides are in English. It is nice to be able to use such a sides like yahoo, msn and english Wikipedia. I can get a lot of information and news, which are not available on polish sides. I can use english books and magazines. Sometimes I like to download e-books and magazines in pdf. It is effectively way to study English in home. Using English I can communicate with many peoples. I can use Skype and ICQ to talk and chat and get new contacts. I can use many applications and play games. I have used Windows XP and Office for two months and it was quite easy. Most of movies are in English. I like to watch them without subtitles. If I can I always switch the polish dubbing off ? I hate it. The last advantage to know English is I can talk with all people talking English. This holidays when I was in Gdańsk somebody asked all people: ?Do you speak English?? Everybody talked? No? and ?Nie wiem o co chodzi.?. When she came to me and asked the question ?Do you speak English?? I could say ?Yes, how can I help you?? She told ?How can I get to the bus station?? I told ?Can you see this building? The station is behind it. Please go this way?. She smiled to me and walked away. I was happy that I could help. As you can see English is useful in life. All of us study it in everyday situations and activities. The language is quite simple and logic. I use it all the time. This is why I like English and it is my favourite subject in school

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn Toán

My favorite subject in school is Mathematics. It is my favorite because I never have difficulty with it and always get good marks in tests. I suppose I am lucky to be born with a clear-thinking brain. So ever since young, manipulating numbers and figures came easy to me. The wonderful thing about Mathematics is that, besides some formulae, there is nothing else to remember. Every step in solving a problem is done logically. Other subjects like History and Geography require a lot of memory work. Remembering dates and other facts is hard work compared with the ease and simplicity of mathematical reasoning. While Mathematics is simple to me, some of my friends have great difficulty with it. I do not really understand why. They get stuck with simple problems and often give up. So I help them out when I can. The one advantage I have in being good in Mathematics is that I do not have to spend a lot of time on it. Homework and tests are a breeze. So I have plenty of time left over to study other subjects. Sometimes I feel sorry for my less fortunate classmates who get scolded in class for not completing their Mathematics homework. Anyhow I have come to realize that human beings can be so different in their abilities while they look similar otherwise. Some of us are lucky to be good in some things. Others may not be so lucky.

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn Địa lý

Of all the subjects taught in school, I like Geography best. It is the only subject which teaches me everything I need to know about the world we live in, for example, vegetation, way of life of people, climate, agriculture and economy. I learn about the countries around Malaysia and in other parts of the world and, since I cannot visit and see for myself every country in the world, I get at least a good picture of these countries by studying Geography. I am very interested in finding out more about other countries especially those that experience snow when winter comes. I often wonder about the life of the people in these countries. What would it be like to be dressed in thick clothes and boots and living in snow-covered houses amidst fir trees? Then, there are the hot desert lands that stretch for miles and miles without a tree in sight. They, too, fascinate me. I marvel at the inhabitants who are able to tolerate the intense heat of the burning sun, traveling along miles of barren, hot land on camels where the only vegetation found would be the few palm trees growing at an oasis. The wide range of food which we enjoy daily such as butter, cheese, fruits, bread that comes from wheat and many others lead me on to find out how they are processed and imported into Malaysia and finally make their appearance in our homes. As I study more in Geography, I understand better the changes in weather conditions, for example, why there are hot and dry seasons or cool rainy days during the monsoon season and how deserts are caused.

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn Văn

When I was in High school, my favorite subject was the Korean Literature. Most friends of mine used to fall asleep in the class because they felt the subject was boring and old-fashioned. However, my eyes were widened and I felt excited as the Literature class has started. I thought the subject was leading me to the new world that I had never experienced before in my life. Through the reading of variety genre of the Literature, I could feel my ancestor’s life and culture in the specific era. Especially in old poem, I noticed their values such as loyalty to the nation, religious attitudes influenced by shamanism, Buddhism and Confucianism. Moreover, people started to write an essay which is more narrative and descriptive based on their usual life. Through the reading, I could feel their sorrow, happiness and depicted love of nature and man. For me, it was fascinated to find out someone’s feeling through out the short piece of the Literature. As well as reading and analyzing others’ masterpieces, my teacher, Mrs. Lee asked us to create some of the writing based on the characters of the Literature that we learned in the class. Sometime, I pretended to be a soldier who was filled with loyalty towards the Kingdom and described my emotions in the short poem. In addition, she made us to write a love letter to the main characters in the Literature. At the first time, students including me complained to the teacher because we were not familiar with the work. However, through the writing processing, I learned and practiced how to imagine other people’s status and emotions. Reading and writing process in the Korean Literature subject was one of my communication way to the world and history. I could access to various styles of Literature in different ages from old times to the modern ages. It always refreshed my thoughts and feelings during the school years.

Đến đây bài viết về Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (26 Mẫu) đã kết thúc. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website BNOK.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Thông báo chính thức: BNOK.VN - Các bài viết được chúng tôi tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Nêu chúng tôi có sử dụng hình ảnh và nội dung của các bạn mà chưa cập nhật nguồn, Xin liên hệ với chúng tôi thông qua email: [email protected] để chúng tôi đc biết và cập nhật đầy đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.